English


Λίγα λόγια για την Χρύσα Δελλαπόρτα 

Λίγα  λόγια  για την  Χρύσα Δελλαπόρτα.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στό Άγρίνιο και άπό τά πρώτα της χρόνια στήν Άθήνα άρχισε τό μεγάλο ένδιαφέρον της για τα σκάφη, παρακινούμενη από την άγάπη και το  μεράκι, του συζύγου της για αύτά.

Μαζί  κινήθηκαν  στον μαγικό κόσμο των παραδοσιακών σκαφών, τα όποία  άνακάλυπταν και άποκτούσαν σε κακή κατάσταση, παρατημένα και τα  έπανέφεραν, με την προσωπική τους δουλειά, την άγάπη και το μεράκι, στήν κατάσταση που ήταν όταν χτίστηκαν πολλά χρόνια πρίν. ‘Ατελείωτες ώρες σε καρνάγια [στο Πέραμα και άλλού], με άπόλυτο σεβασμό στην άνακατασκευή και συντήρηση του κάθε σκάφους, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο, που αύτό είχε κατασκευασθεί.

Αύτές οι γνώσεις και ή άγάπη για τα κλασσικά σκαριά, που άποκτήθηκαν με τα χρόνια και την δουλειά πάνω σε αύτά, την όδήγησαν κάποια στιγμή να τα μεταφέρει και στους καμβάδες με τα πινέλα της, οχι πια σαν έργαλεία καλλωπισμού των ξύλινων σκαριών, αλλά και σαν μέσα καλλιτεχνικής άποτύπωσης της είκόνας τους, με άπόλυτη προσύλωση στα πρωτότυπα.  Ή ζωγραφική της, δίνει ζωή στις είκόνες που η ίδια άγαπάει και σε έμάς την γοητεία και την ίκανοποίηση της τέλειας είκόνας και του ρομαντισμού που έχουμε κρυμμένα κάπου μέσα μας. Είκόνες τόσο όμορφες και άριστες στις λεπτομέρειές τους, που δείχνουν πως είναι <<βιωμένες>> και άναπλασμένες απο την εύαισθησία και την άγάπη της Χρύσας γιά το  <<μπλέ>> και τα όμορφα σκαριά άπο το πρόσφατο παρελθόν, που με τις περήφανες πλώρες τους και τις άριστοτεχνικές τους ύπερκατασκευές, συνεχίζουν την ρώτα τους. Άτενίζοντας εναν πίνακα της Χρύσας, στον τοίχο σου, βρίσκεσαι άμέσως στην άπεραντοσύνη του μπλέ, στην όρμή των κυμάτων, στην περηφάνια των σκαριών και των καπεταναίων τους. Μέ την δουλειά της που εδώ και χρόνια άκούραστα, αύτοδίδακτα, έξελίσσει και άνεβάζει σε ψηλότερους στόχους και θεώρηση, συμβάλλει στην διατήρηση και στο μεγάλωμα της άγάπης μας για την θάλασσα, τα σκάφη, την ναυτοσύνη, τα ταξίδια που πάντα σχεδιάζουμε, άλλά ποτέ δεν κάνουμε.

Τά τελευταία χρόνια η Χρύσα ζεί και έργάζεται σ’ ενα όμορφο κτήμα στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια. Στό κτήμα αύτό  βρίσκεται το άτελιε της, όπου ζωγραφίζει τα άγαπημένα της ναυτικά θέματα. Στόν έξωτερικό χώρο ύπάρχει ένα μικρό ίδιωτικό ναυπηγείο, στο όποίο έχει μεταφερθεί και περιμένει την άνακατασκευή του,ένα ίστιοφόρο, χτισμένο το 1930, στο Gosport και συγκεκριμένα στο ναυπηγείο Camper & Nicholsons, σχεδιασμένο άπο τον Charles E. Nicholson. Τό όνομα του σκάφους είναι ‘’ARALUS’’.  Τό άτελιε της Χρύσας, έχει μια ίδιαίτερα ναυτική άτμόσφαιρα, τόσο ως πρός την κατασκευή του, όσο και ώς πρός τα ναυτικά άντικείμενα που περιέχει, δίνοντάς της περισσότερη έμπνευση στην δουλειά της. Μέσα σ’ αύτον τον θαυμάσιο χώρο ύπάρχει μιά μεγάλη συλλογή βιβλίων καθώς και ένα άρχείο παλαιών και νέων φωτογραφιών παραδοσιακών σκαφών έλληνικών και ξένων, που άποθανάτισαν παλιοί και σύγχρονοι φωτογράφοι, όπως και η ίδια η ζωγράφος, σε περιπλανήσεις της σε διάφορα λιμάνια. Άπο έκει παίρνει τις πληροφορίες της για να άποδώσει πιστά τα σκάφη, πολλά έκ των όποίων δεν ύπάρχουν πιά. 

Ή Χρύσα, έχει έκθέσει τα έργα της στό Ναυτικό Μουσείο της Έλλάδος, στον Ναυτικό Όμιλο  Έλλάδος, στον Π.Ο.Ι.Α.Θ., στην Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά [δύο φορές], στο Grand Hotel Poseidonion, στο νησί των Σπετσών, με την εύκαιρία των άγώνων των κλασσικών ίστιοφόρων και παραδοσιακών σκαφών[δύο φορές], στην Gallery Nymphes και άλλού. Έπίσης πολλά έργα της βρίσκονται σέ ίδιωτικές συλλογές, Όργανισμούς και Ναυτιλιακές Έταιρείες, στην Έλλάδα και στο έξωτερικό.

 

 

"Ships" By Chryssa Dellaporta

Chryssa Dellaporta was born in Agrinio, Greece. However, since she moved to Athens, Chryssa has started being interested in boats and ships, motivated by the love and the inclination of her spouse.

Together, they wandered in the magic world of traditional boats, which they discovered and acquired in a poor condition, neglected, and they reinstated by means of their own labour, love and longing, to the previous state of newly built ones. They have spent endless hours in shipbuilding areas (at Perama, Piraeus and other places) with utmost respect in the reconstruction and maintenance of each boat in accordance with traditional shipbuilding methods.

The knowledge and love they both share for classical vessels, accumulated throughout the years and hard work, inspired Chryssa to transfer the impressions of the boats onto the canvass with her brush, not any more in terms of actual embellishment of the wooden hulls, but by means of painting. Art, thus, pays tribute in absolute dedication to the original ships.

Chryssa gives live to the images she loves and offers the charm and satisfaction emanating from the perfection and the romanticism hidden somewhere in the inmost of our hearts. Images so beautiful and so fine in their details, which evidence that Chryssa has experienced and reconstructed them by means of her sensibility and love for the colour "blue"; ravishing boats coming from the past and getting on their course, sailing with their untamed bows and their masterly decks.

Whilst facing a painting by Chryssa, one is surrounded by the infinite blue, the turbulence of the waves, the pride of the ships and their masters. Chryssa has been working for many years tirelessly, ever self-taught, developing her perception and always setting higher targets and contributing to our profound love for the sea and the ships, the navalry and the trips we all have ever been planning but never embark.

For the last years, Chryssa has been living and working in a beautiful rural estate in Markopoulo, Mesogaia. Her studio is imbued by a nautical atmosphere as to the construction and the objects contained therein, thus offering continuous inspiration. In this wonderful atmosphere, there is a great collection of nautical books as well as a rich archive of old and new pictures of traditional ships, both hellenic and foreign, through photographs taken by past and contemporary photographers and by Chryssa herself while wandering in various ports. These photos are the source in order for her brush to draw and attribute in detail the boats, many of which do not exist any more.

Chryssa,has exhibited her work in the Navy Museum of Greece,the Nautical Club of Greece,in Marine Club of Piraeus[twice],Grand Hotel Poseidonion,in Spetses inland, on the occasion of classic sailboat regatta[twice], Gallery Nymphes.Many works of Chryssa,found in privates collections in Greece and external.

 

 

 
Χρύσα Δελλαπόρτα:  +30 6999 645351,+30 6940828408

Chryssa Delaporta: +30 6999 645351, +30 6940828408

:: Home :: About me :: My gallery ::